top of page

תבעה אתכם עובדת ממורמרת על 300,000 ש"ח? אצלנו סגרנו את התיק ב 30,000 ש"ח

משרדנו ייצג חברת ייבוא, עובדת לשעבר תבעה זכויות סוציאליות וכן פיצוי לפי החוק למניעת הטרדה מינית, סכום התביעה היה כמעט 300,000 ש"ח, התיק נסגר בסכום של 30,000 ש"ח רק עבור השלמת תשלומי פנסיה, שאר הרכיבים נדחו.


Comments


bottom of page