top of page

הקלות הבלתי נסבלת

אחרי 12 שנים ו 2 ילדים קטנים התחיל משבר, והאישה הגישה בקשה ליישוב סכסוך.

משרדנו מייצג את הגבר/הבעל

עוד לפני פגישת גישור ראשונה, האישה הגישה תלונה במשטרה נגד הגבר ואז צו הגנה וטענה שהוא מסוכן כלפיה. בית המשפט נוהג לתת צו הגנה במעמד צד אחד וגם במקרה שלנו ניתן צו ההגנה וכעבור מספר ימים התקיים דיון במעמד שני הצדדים. כשבית המשפט שמע לראשונה את הגבר ושני הצדדים נחקרו על גרסתם, ביטל בית המשפט את צו ההגנה שהגישה האישה ובצעד חריג גם פסק כי עליה לשלם הוצאות על הגשת בקשת סרק. בכך לא תם הסיפור. ימים ספורים מאוחר יותר, לאחר שהבעל הגיש בקשה למשמורת זמנית על 2 הילדים אצה האישה והגישה שוב תלונה במשטרה, הפעם הרחיקה לכת ונכנסה עם2 הילדים למקלט לנשים מוכות.

מרגע זה בו אישה נכנסת עם ילדים למקלט, נדרסות זכויות האב, בכך למעשה חסמה האישה את הדרך בפני הבעל מלהיות עם ילדיו והחלה דרך החתחתים המייסרת- הגשת בקשות להסדרי ראייה, המתנה לתסקיר, ובינתיים בלית ברירה נאלץ האב להסתפק בפירורי מפגשים במרכז קשר.

לאחר חודשיים של מלחמה לא פשוטה, כשברור לכל הגורמים המקצועיים כי האב מעולם לא היה אלים ו/או מסוכן וכי מדובר היה בצעד של נקמה בבעל ועל הדרך גם מגורים זמניים חינם, נתן בית המשפט החלטה יוצאת דופן ואפשר זמני שהות שווים של הילדים מחצית מהזמן עם האב בחוץ ומחצית עם האישה במקלט.

הנה, למרות ימי הקורונה שסיבכו עוד יותר את קיום המפגשים, הילדים באו ויצאו מהמקלט ודבר לא עצר זאת. זמן קצר מאוחר יותר יצאה האישה מהמקלט.

יש נשים שמנצלות את הפרצה בחוק, את הקלות בה נשללות מהגבר זכויות ומשתמשות בטקטיקה הזו בחוסר תום לב והופכות את הגבר לקורבן המרכזי. ולתוך המסלול המסוכן הזה נשאבים הילדים בעל כורחם ומשלמים מחיר יקר ביותר.

Comments


bottom of page