top of page

לא לאלימות פיזית ומילולית בין בני זוג כן לחיוב בגט

מקרה שהגיע למשרדינו ובו ייצגנו אישה צעירה שביקשה להתגרש ולפתוח בחיים חדשים. מדובר בבני זוג שנשאו כדת משה וישראל, ולהם קטין בן שלוש. זמן קצר לאחר הנישואין חוותה האישה אלימות פיזית ונפשית מצד בעלה, והוא אף ריצה עונש מאסר בשל האלימות כלפיה. האישה ביקשה להתגרש ולקבל גט מצד בעלה. לדבריה, "לאחר כשלושה ימים מיום נישואיהם חוותה אלימות מהנתבע אשר הכה אותה וגרם לה חבלות קשות. הבעל ניסה למשוך זמן וטען לשלום בית, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים מצד הבעל לעכב את הגירושין, הבעל זלזל בהחלטות בית הדין בדבר הגעה לדיונים, הציג טיעונים חסרי ביסוס, בית הדין התרה באיש פעמים רבות לא להתפרץ ולצעוק בדיון אף איש לא יכול היה להשתלט עליו. לאחר מספר דיונים הגישו הצדדים סיכומים. לאחרונה ניתן פסק דין ארוך ומנומק בו קבע בית הדין כי יש לחייב את הבעל לתת גט לאשתו בשל אלימות מילולית ופיזית ומאחר ואין ספק כי האישה מאסה בבעלה לאור התנהגותו. "ואין אדם דר עם נחש בכפיפה". עשה נכון, בית הדין שלא קיבל את טענות הבעל בדבר האפשרות לשלום בית וראה כי הן נטענות מן הפה ולחוץ. ביום שנקבע סידור הגט הבעל הגיע לדיון (פעמיים) וסירב לתת לאישה את גטה. בימים אלה משרדינו מכין תביעה מכוח חוק בתי דין רבניים קיום פסקי דין של גירושין על מנת להפעיל סנקציות על הבעל לאור סירובו ליתן לאישה את גיטה.


Comments


bottom of page