top of page

חשב שמתקיימים יחסי עובד מעסיק ונדחה

לפני 4 שנים הוגשה תביעה נגד תאטרון ילדים קטן ולא מסובסד, התובע טען ליחסי עובד מעסיק עם התאטרון- משרדי ייצג את התאטרון. בית הדין האזורי קבע כי התקיימו יחסי עובד מעסיק לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה. הגשתי ערעור בשם התאטרון בטענה שנפלו טעויות משפטיות רבות בפסק הדין , היום לאחר מספר שעות באולם בית הדין הארצי לעבודה בירושלים הוחלט , כי נוכח הקשיים שעולים מפסיקת בית הדין האזורי /ערכאה נמוכה, השחקן ישיב לתאטרון חלק ניכר מהכספים שקיבל אחרי שניתן פסק הדין הראשון בבית הדין האזורי.

Comments


bottom of page