top of page

הטרדה מינית שנדחתה על הסף

משרדנו ייצג מנהלת אשר נתבעה על ידי עובדת לשעבר

בטענה כי המנהלת הטרידה אותה מינית. העובדת הגישה תביעה לפי חוק

למניעת הטרדה מינית ודרשה מאות אלפי ₪ כפיצוי. השבוע התביעה כנגד

המנהלת נדחתה כולה.


Kommentare


bottom of page