top of page

גרוש שתבע הפחתת מזונות

משרדנו ייצג את הנתבעת, התביעה נמחקה על הסף בדיון הראשון, האב לא הציג ראשית ראייה לשינוי נסיבות, חסר תום לב-אינו משלם את המזונות שנפסקו , הוכח כי לילד הבכור שלו מנישואים קודמים הוא משלם סכום גבוה ושם לא ביקש מעולם להפחית את סכום המזונות, הוכח כי מסתיר הכנסות .


Коментарі


bottom of page